Az indulás – The start

Üdv a blogomon!

Ezt az online naplót azért indítottam, hogy időnként beszámolhassak a kutatási eredményeimről és egyéb hírekről. Kutatásom címe “Elektrofiziológiai jelek vizsgálata új jelfeldolgozási módszerekkel” és a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj segítségével valósul meg. A hét elején értesültem róla, hogy megnyertem a pályázatot, ezért a mai bejegyzés csak egy rövid ismertető a kutatásomról.

A kutatás célja kidolgozni egy jelfelbontási eljárást, amely hozzásegít a pillanatnyi frekvenciák kiszámításához és tükrözi az eredeti jel fizikai tulajdonságait a komponensekben, ezáltal egyértelműsítve a kapott pillanatnyi frekvencia értékeket. Felvetődik a kérdés, hogy miért éppen elektrofiziológiai jeleken szeretnék kísérletezni? Azért, mert az orvostudomány előrehaladtával egyre több diagnosztikai eszköz áll a szakemberek rendelkezésére és ezek mindegyike valamilyen formában mért értekeket, jeleket szolgáltat, legyen szó EKG-ról, EEG-ről, EMG-ről, CT-ről vagy MR-ről. A nagy mennyiségű adathalmazok sokrétű tudást és fokozott odafigyelést feltételeznek egy orvos részéről, ezért megkezdődött a diagnosztizálást segítő berendezések kifejlesztése, segítendő az orvosok munkáját. Ezek az eszközök azonban nem helyettesíteni hivatottak az orvost, céljuk inkább az, hogy kiemeljenek bizonyos jelspecifikus tulajdonságokat, amelyek esetleg elkerülhetik a vizsgáló figyelmét. Ezen eszközök egy másik alkalmazási területe a sürgősségi orvoslás lenne, ahol nem szakorvosok látják el a beteget/sebesültet és telefonos kapcsolatban állnak a központtal, ahol egy szakorvos segíti a mentést. Mindezen eszközök mögött egy-egy megbízható, alacsony tévedési rátával műlödő algoritmus kell álljon.

A kutatás jelen fázisában a különböző transzformációk előnyeit, hátrányait és lehetséges módosítását tanulmányozom, úgy mint a Short-time Fourier-transzformáció és a Hilbert-Huang transzformáció. Az ezekhez tartozó következtetések a következő bejegyzésben kerülnek majd bemutatásra.

grad_red_right

Welcome to my blog!

I have started this blog in order to present the progress and results of my research project entitled “The study of new signal processing methods applied to electrophysiological signals” and it is supported by the TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 „National Excellence Program – Elaborating and operating an inland student and researcher personal support system” program. I found out on the Monday of this week that my research proposal was accepted for the support program so this post will only contain a brief description of my project.

The scope of the research is to develop a signal decomposition method, that helps to compute instantaneous frequencies and reflect physical properties of the original signal in its components, making the frequency vales be unequivocal. You may ask what is the reasoning behind choosing electrophysiological signals as the object of the study? The answer is quite simple: today’s medicine is so advanced that there are many diagnostic tools that provide physicians different measurements – such as the ECG, EEG, EMG, CT or MRI. The tremendous amount of data needs profound knowledge and great attention from the examining doctor so the production of equipment capable of making a diagnosis has started recently. These devices are not meant to substitute a doctor, but to help his work and emphasize certain signal characteristics that are eventually difficult to be observed. Another field of application of these devices is emergency medicine and tele-medicine, where there may be unqualified personnel who would use the recommendations and observations of such a device to communicate them with an expert (doctor) who is at a remote location (typically at the call center). These equipment have a powerful, fault-tolerant algorithm in the background, which also have a low false-positive result rate.

At the moment I’m doing a research with respect to the advantages, disadvantages and possible enhancement methods for different mathematical transforms, such as the Short-time Fourier transform and the Hilbert-Huang transform. In the next post I will make a description of the conclusion drawn from the theoretical study.

Reklámok